Christelijk Lyceum Veenendaal

Signing


Een nieuw gebouw en nieuwe site: Zo ontstond er behoefte aan een nieuwe huisstijl voor het Christelijk Lyceum Veenendaal, passend bij deze nieuwe omgeving. De ruimtelijke doorvertaling hiervan is zichtbaar in ons ontwerp van de signing voor het terrein en de nieuwe/gerenoveerde gebouwen. Hierin komt het open karakter/de vormen prominent naar voren. Begin 2021 is het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Meer zien van de huisstijl? Klik hier.